عکس و تصاویر جدید فعالیت آتشفشان ایسلند

ادامه فعالیت آتشفشان «ایجافجالا جوکول» در ایسلند و گسترده شدن خاکسترهای آن در سراسر آسمان قاره اروپا علاوه بر زیانهای اقتصادی، احتمال غیر قابل سکونت بودن بخشهایی از این قاره را درپی داشته است

.

ادامه خواندن


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/parsian3/public_html/wp-content/themes/irsaweb/tag.php on line 44